gallery/attachments-Logo-Logo-VL-kleine-rechthoek
gallery/logo vl vierkant

Fysiotherapie Vondellaan Leiden

Gezondheidscentrum Vondellaan

 Vondellaan 35Ac 2332 AA Leiden

071-5761757

info@fysiotherapievondellaan.nl

Vestiging van Optima Vita

Update Corona 7-5-2020

We hebben groen licht gekregen van het RIVM om weer meer te gaan behandelen, ook behandelingen op de praktijk en aan huis zijn weer mogelijk. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van de paramedische beroepsverenigingen. Dit houdt onder andere in dat wij indien mogelijk 1,5 meter afstand houden en een strikt hygiëneprotocol naleven. 

De richtlijnen van de RIVM blijven van kracht, dat wil zeggen dat als u (ook milde!) symptomen heeft zoals neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38oC) u thuis moet blijven. Dit geldt ook voor u als uw huisgenoten koorts of benauwdheidsklachten hebben. In deze gevallen kunt u NIET naar de praktijk komen maar neemt u telefonisch contact met ons op voor overleg. 

We zijn bereikbaar via de e-mail en de telefoon. Vindt u geen gehoor spreekt u dan alstublieft in dan bellen wij u terug zodra we in de gelegenheid zijn.

Team Fysiotherapie Vondellaan

Fysiotherapie Vondellaan gaat

Fysiotherapie Vondellaan Leiden

 

Vondellaan 35Ac

 

071-5761757

 

info@fysiotherapievondellaan.nl

 

vestiging van Optima Vita

 

 

gallery/veilig-naar-de-fysiotherapeut corona

Openingstijden

Openingstijden

Maandag

Dinsdag    

Woensdag

Donderdag

Vrijdag            

Zaterdag

Zondag

8:00u    tot    21:00u

8:00u    tot    18:00u

8:00u    tot    19:00u

8:00u    tot    18:00u

8:00u    tot    18:00u

Gesloten

Gesloten

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie, dat zich richt op het signaleren en behandelen van problemen bij het bewegen die kinderen ervaren in de leeftijd tussen 0 en 18 jaar. Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op hoe een kind zich voelt in de klas, op het

schoolplein en thuis. Niet mee kunnen komen met spelletjes op het schoolplein of met gym kunnen een kind erg onzeker maken. 

Elk kind ontwikkelt zich spelenderwijs op zijn eigen manier, maar bij sommige kinderen lijkt die ontwikkeling toch anders of langzamer te gaan. Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Ze zijn motorisch onhandig, bewegen zich houterig en hebben moeite met het bewaren van hun evenwicht. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk te redden in het dagelijks leven. Ook kinderen kunnen, net als volwassenen, reageren op allerlei soorten spanning met klachten als hoofdpijn en vermoeidheid. Ze kunnen last van houdings- en bewegingsklachten krijgen door bijvoorbeeld hyper- of hypomobiliteit, een operatie, groeispurt of overbelasting.

Wanneer is kinderfysiotherapie geïndiceerd?

Het bewegen of het gedrag van een kind valt ergens op, bij de ouders, familie, bij het consultatiebureau, de jeugdarts, huisarts, kinderarts, leerkracht, gymleraar of sportleraar. 

 • Er is een afwijkende motoriek of mogelijk een motorische ontwikkelingsachterstand.
 • Er kan sprake zijn van aangeboren of verworven aandoeningen of syndromen die de motoriek beïnvloeden, bijvoorbeeld op neurologisch of orthopedisch gebied zoals het syndroom van Down, Erbse parese of jeugdreuma. 
 • Ook kunnen er pijnklachten of problemen in de zintuiglijke prikkelverwerking zijn die het vrij spelen en sporten belemmeren.
 • Mogelijk is er sprake van bewegingsangst of faalangst.

Voorbeelden van problemen per leeftijdscategorie

    Baby’s (0-2 jaar) 

 • Voorkeurshouding, asymmetrie met of zonder afplatting van de schedel.
 • Lage spierspanning en weinig kracht of juist gespannen en overstrekken.
 • Onrustig en onverklaarbaar veel huilen.
 • Niet of laat gaan rollen, kruipen, zitten, staan en lopen of moeite met buikligging.
 • Problemen na vroeggeboorte.

    Peuters (2-4 jaar)

 • Veel struikelen of vallen.
 • Moeite met (trap)lopen, rennen, op- en afstappen, springen, klimmen en klauteren.
 • Bewegingsangst: niet durven klimmen, te voorzichtig bij het spelen of afzijdig blijven.
 • Afwijkend looppatroon zoals tenenlopen.

    Schoolgaande kinderen

Op de basisschool vallen kinderen op die bijvoorbeeld moeite hebben met meekomen tijdens

de gymles, problemen hebben met aan- en uitkleden of geen plezier beleven in knutselen en

bouwen. Dit kan komen omdat de fijne motoriek, de ruimtelijke oriëntatie of het planmatig werken onvoldoende ontwikkeld zijn.

Schrijfproblemen, houdingsafwijkingen en bewegingsklachten, ademhalingsproblemen, problemen met verwerking van zintuiglijke prikkels en spanningsklachten komen zowel op de basisschool als het voortgezet onderwijs voor.

     Het jonge kind op de basisschool (4-12 jaar)

 • Houterig bewegen, veel struikelen en vallen.
 • Vaak dingen omstoten of laten vallen.
 • Moeite met aanleren van hinkelen, huppelen, vangen, fietsen en zwemmen.
 • Moeite met hanteren van een potlood, pen, schaar en spelmateriaal.
 • Schrijfproblemen: verkrampte pengreep, aanleren letters, tempo en leesbaarheid.
 • Klachten aan gewrichten zoals knieën, enkels, nek en rug.
 • Spanningsklachten die zich bijvoorbeeld kunnen uiten in hoofdpijn, buikpijn, hyperventilatie, vermoeidheid of pijn in ledematen en gewrichten.
 • Motorische problemen die (kunnen) voorkomen bij kinderen met ASS, ADHD, DCD.

     Het oudere kind op het voorgezet onderwijs (12-18 jaar)

 • Schrijfproblemen: met name de leesbaarheid.
 • Blessures en gewrichtsklachten ten gevolge van overbelasting of groei.
 • Houdingsafwijkingen.

Advies of behandeling:

gallery/attachments-Image-kinderfysiotherapie2

De hulpvraag van ouders en kind is uitgangspunt bij het onderzoek en de behandeling. Op basis van informatie van ouders en/of leerkracht en andere betrokkenen krijgt de kinderfysiotherapeut een beeld hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt met de ouder(s) of behandeling nodig is, en stelt in overleg het behandelplan op. Indien nodig wordt toestemming gevraagd om te overleggen met bijvoorbeeld de kinderarts, huisarts, consultatiebureau-arts of (gym)leerkracht.

De behandeling van baby’s kan ook aan huis gegeven worden. De kinderfysiotherapeut leert de ouder(s) aan hoe ze hun kind kunnen dragen en verzorgen, welke spelletjes het beste gedaan kunnen worden om de ontwikkeling te stimuleren. Op deze manier wordt de behandeling onderdeel van de dagelijkse verzorging.

Meer informatie of een afspraak?

Voor het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen, bellen naar (071) 5761757 of een aanmeldingsformulier invullen aan onze balie in het gezondheidscentrum.

U kunt zonder verwijzing van de huisarts of specialist een afspraak maken voor kinderfysiotherapie. Kinderfysiotherapie wordt door de zorgverzekering minimaal 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering, zonder dat het eigen risico wordt aangesproken.

Uw huisarts wordt, als u toestemming daarvoor geeft, op de hoogte gesteld dat uw kind bij de kinderfysiotherapeut onder behandeling is.

gallery/attachments-Image-IMG_74

Stephine van Gennip is onze kinderfsyiotherapeut.